Rok 2018
jz1 18jz2 18jz3 18

Rok 2017
jz 01 17jz 02 17jz 03 17jz 04 17jz 05 17jz 06 17jz 07 17jz 08 17jz 09 17jz 10 17jz 11 17jz 12 17
Rok 2016
jz 01 16jz 02 16jz 03 16jz 04 16jz 05 16jz 06 16jz 07 16jz 08 16jz 09 16jz 10 16jz 11 16jz 12 16

                                  Starší ročníky Javornického zpravodaje najdete na stránkách města Javorník ZDE


Kontaktní osoba:
Věra Hradilová, Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
telefon: 584 440 168
Místostarostka Bc. Sieglinde Mimrová mistostarosta@mestojavornik.cz
telefon: 584 454 942

email:    javornickyzpravodaj@seznam.cz

Uzávěrka vždy 15. v měsíci, nebo poslední prac. den před 15. v 8:00.