Rok 2017
jz 01 17jz 02 17jz 03 17jz 04 17jz 05 17jz 06 17jz 07 17jz 08 17jz 09 17jz 10 17jz 11 17
Rok 2016
jz 01 16jz 02 16jz 03 16jz 04 16jz 05 16jz 06 16jz 07 16jz 08 16jz 09 16jz 10 16jz 11 16jz 12 16
Rok 2015

jz 01 15
jz 02 15jz 03 15jz 04 15jz 05 15jz 06 15jz 07 15jz 08 15jz 09 15jz 10 15jz 11 15jz 12 15


Rok 2014
 01
  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12


Kontaktní osoba:
Věra Hradilová, Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
telefon: 584 440 168
Místostarostka Bc. Sieglinde Mimrová     mistostarosta@mujavornik.cz
telefon: 584 454 942

email:    javornickyzpravodaj@seznam.cz

Uzávěrka vždy 15. v měsíci, nebo poslední prac. den před 15. v 8:00.