Z důvodu pandemie Covid-19 byla Noc s Andersenem 2020 zrušena.