Telefonní čísla

Česká pošta Javorník           584 440 085

Česká spořitelna a.s.             584 440 221

Kulturní dům Javorník        584 440 276

Mateřská škola ul.Míru        584 440 347

Mateřská škola ul.Polská     584 440 017

Městský úřad  Javorník       584 440 144,  fax 584 440 190

Nemocnice Jeseník                584 458 411

Plavecký bazén Javorník      584 440 622

Policie ČR, obvodní oddělení Javorník   584 440 228

Úřad práce detaš. prac. Javorník   950 121 551,  950 121 552

Úřad práce, odbor státní soc. podpory  584 440 307

Základní škola Javorník       584 440 292, 584 440 308

Zámek Jánský Vrch              584 440 286

 

Zdravotní středisko Javorník:

MUDr. Albrecht                     773 037 949

MUDr. Fritz                           584 440 352

MUDr.Porvisová                    584 440 289

MUDr.Sommerová                 584 440 219

MUDr.Tálská

MUDr.Šabata                         584 440 287

MUDr.Michálka                     584 440 293

Hasiči    150 //  Záchranná služba 155 //  Policie 158  //