Zajímavé odkazy

 Osobnosti české literatury  Svět literatury  i Literatura
01osobnosti 02svetliterat 03iliteratura
Portál české literatury Čítárna Celé Česko čte dětem
04portalceslit 05citarny 06ceskoctedetem
Čtenářův sympatický rádce Ústav české literatury Google - texty knih
07ctesirad 08ustavliteratury 09Googleknihy
Otvíráme novou kapitolu knihovnictví Databáze knih  Čtení pomáhá
10otviramekapitoli knihovnctvi 11databaze knih  ctenipomaha