Městské kulturní středisko Javorník zajišťuje provoz  Městského informačního centra, Městského muzea, Turistického centra, Kulturního domu, Městské knihovny
Rudolfa Zubera a Městského kina  Olympia. Je  kompaktní organizací  v oblasti kultury, která zajišťuje  kulturní rozvoj dětí a mládeže i široké občanské veřejnosti.
Pořádá divadelní  a  filmová  představení, dětská divadelní  a filmová představení v rámci  cyklu  kultura školám, koncerty, výstavy  hudební  a taneční vystoupení
a zajišťuje další kulturně osvětové aktivity. Den dětí, Dětský maškarní karneval, Mikulášská nadílka atd.
                                                               

  02Informační centrum Soudtc2Turistické centrum
03        Muzeum
                
    
So01 Ku01 04
 Kulturní dům
06
    Knihovna
05
        Kino