O muzeu

     Upozornění pro návštěvníky.

    Expozice minerálů je zrušena.
    Ostatní expozice jsou nově instalovány v nové budově Soudu na ulici Puškinova č.p. 7.  
Muzeum OtevrenoVstupne Muzeumsoud 001soud 002soud 003soud 004
Co je pro vás v nové budově připraveno ?


Zbrojnice jistě zaujme milovníky zbraní a historie .
Ukázka školní třídy. Zde uvidíte jak vypadala škola dávných let.
Je zde nově vybudována kopie dnes tak oblíbené selské světničky,
ve které se návštěvníci vrátí do dob našich babiček. Zde se  můžete podívat na unikátní sbírku obrázků malovaných na skle. 
Dále je v muzeu  malý koutek ševce s celým jeho vybavením.
Unikátní četnická stanice a šatlavy, jako ukázka věznění v různých dobách.
Historická prádelna vás zavede do období, kdy se vše pralo a mandlovalo ručně.
V další místnosti je vystavena unikátní původní historická javornická lékárna z celým vybavením.
Další expozice nás zavede do doby, kdy v budově Soudu sídlily řádové sestry a vyšívaly zde ornáty a jiné náboženské předměty.
Historie plynárenství nás zavede do doby kdy se i v Javorníku začal používat svítiplyn.

Přejeme návštěvníkům, kteří zavítají do tohoto kraje, aby měli jen pěkné vzpomínky nejenom na městečko, ale i na naše muzeum, které se nachází v podhůří Rychlebských hor.

Stručná historie muzejnictví v Javorníku

Co se týče začátků muzejnictví v Javorníku, musíme se vrátit do hluboké minulosti 20.století, kdy prvním impulsem na vytvoření vlastního městského muzea v Javorníku byly nejenom archeologické vykopávky na zřícenině hradu Rychleby, které tehdy prováděl dr. Bruno König, ale i potřeba a touha vyrovnat se tehdejším městům nebo obcím v celém tehdejším Rakousku-Uhersku, která už svá vlastní muzea měla. Nehledě jakési větší společenské prestiže u návštěvníků, kteří do města zavítali. Nálezy, které se tehdy našly na zřícenině hradu , přinesly do nově vzniklého muzea první exponáty a zároveň se staly jakýmsi impulsem vlastenectví, kdy občané začali přinášet dary a předměty pro ,,své“ městské muzeum a z kterých čerpáme až do naší doby.  Stalo se tak 10.září 1902 a původně byly tyto předměty vystaveny na radnici v několika skleněných vitrínách v zasedací místnosti a až v roce 1924 došlo k otevření nových muzejních prostorů v domě č.p.170 (dnešní hasičský dům).
40 Muzeum star41 Muzeum star42 Muzeum star43 Muzeum star44 Muzeum star45 Muzeum star

II.světová válka přinesla  útlum muzejnictví nejen v celé Evropě, ale i zde v zapadlém koutě naší vlasti v Javorníku a jeho znovuobnovení můžeme datovat až do počátku 50.let 20.století. Bohužel celé válečné období se podepsalo i na stavu budovy, který se stal havarijním a veškéré sbírky byly přemístěny do zámku Jánský Vrch, ve kterém už fungovalo zámecké muzeum založené v roce 1928 a zaměřené na přírodu panství vratislavského biskupství a na historii samotného zámku. Toto muzeum bylo ve svých počátcích pouze soukromé. Až v roce 1938 bylo zpřístupněno pro veřejnost.
49 Muzeum star50 Muzeum star
V 60 - 70.letech bylo muzeum kvůli havarijnímu stavu budovy zrušeno, předměty byly deponovány ve třetím patře budovy zámku Jánský Vrch.  Až v roce 1994 byla obnovena muzejní expozice v přízemních místnostech novězrekonstruované historické budovy  ve městě, ve které kdysi sídlil významný hudební skladatel 18.století Carl Ditters z Dittersdorfu .
65 Muzeum v Dttersu66 Muzeum v Dttersu67 Muzeum v Dttersumuzdit03muzdit08muzdit10
Městské muzeum zde zůstalo do roku 2007, kdy bylo rozhodnuto z větší části tehdejšího zastupitelstva města o přidělení celé této historické budovy Základní umělecké školy v Javorníku, která do té doby sídlila v 1.patře tohoto domu. Zároveň bylo rozhodnuto, že než se opraví bývalá soudní budova č.7, ve které se počítá s prostorami pro městské muzeum, bude městské muzeum dočasně přemístěno do 1. patra Městského kulturního domu.
Na nových prostorách se pracovalo až do konce května 2008. Byla opravena celá podlaha, proběhla rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení, zabezpečovací technika atd. Tento stav trval do března r. 2020.
Muzeum 2017 23Muzeum 2017 9Muzeum 2017 1Muzeum17017Muzeum17006Muzeum17003

Tyto expozice jsou ke dni 1.3.2020 zrušeny a nastěhovaly se do nových prostor budovy Soudu Puškinova ulice č.p. 7.

Expozice 01059Expozice 01037Expozice 01022Expozice 01015Expozice 01011Expozice 01007