Fauna park Lipová

FaunaLip

           

 Jsme malá zahrada se soukromým chovem zvířat, přístupná pro návštěvníky všeho věku a zájmových skupin.
Vzhledem ke stoupající návštěvnosti jsme se rozhodli zlepšit podmínky pro chovaná zvířata a zkulturnění zahrady pro návštěvníky.
Zkrátka chceme vytvořit co nejoptimálnější podmínky pro sbližování a kontakt člověka s přírodou.

Obecně prospěšná společnost FAUNAPARK byla založena 5.12.2011 a je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společnostívedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. značkou O 1022 dne 24.1.2012.

                                                                                                                  Faunakulate

 Pata

zobrazitOdkazFauna Park Lipov11Fauna Park Lipov14Fauna Park Lipov19Fauna Park Lipov30Fauna Park Lipov41Fauna Park Lipov51Zpet