Bílý Potok

 

Jméno vsi v české   (1882) i německé podobě (Weissbach, 1290) je spojeno s potokem, u něhož byla založena. Součástí vsi je osada Kohout (německý název Hamberk do roku 1949). Katastrální území zaujímá 1169 hektarů polí, luk a lesů. Severní okraj katastru je totožný se státními hranicemi s Polskou republikou.

Číst dál...

Agroturistika Bílý Potok

Nabízíme nejen jízdu na koni, ale i výcvik, na léto jsme připravili týdenní pobyty s plnou penzí a ubytováním, po celý rok pak víkendové pobyty. V současné době máme 4 koně a okrajově se také zabýváme pomocí koním v nouzi. Více informací je na www.helphorses.webgarden.cz.     ZPĚT

Najdete nás na mapy.cz

Zřícenina hradu Rychleby

Zřícenina gotického hradu na skalní ostrožně vrchu Přilba zbudovaného ve 13. století, který střežil solnou stezku z Nisy přes Kladsko do Hradce Králové. V 15. stol. byl hrad opuštěn a změnil se ve zříceninu. V 19. stol. proběhl amatérský archeologický výzkum (nalezena keramika a zbytky zbraní) a byla provedena částečná rekonstrukce v romantickém stylu.
Kliknutím zde přejdete do galerie

Číst dál...

Vysoký kámen - přírodní rozhledna

Vysoký kámen výška: 691 metrů
Nalezneme jej na SV  Borůvkové hory (899m). Dominanta osady Horní Hoštice. Na vrchol mohutného skaliska vedou kamenné schody ještě z dob před 2. světovou válkou. Z vrcholu krásný výhled k jihu až na vzdálené masivy Jeseníků a Sokolského hřbetu.

Číst dál...

Vápenka u Javorníku

Jedná se o bývalou vrchnostenskou vápenku města Javorník, kterou na jeho pozemcích, v tzv. „městském údolí“ vystavěl v roce 1833 a následně i provozoval na své náklady Josef Meigsner. Vápenka bala zbudována na stejném místě, na kterém stávala zděná vápenná pec již v předchozích letech, v níž však byla výroba vápna zastavena v roce 1818. Vápencový lom, ze kterého se brala surovina na pálení, se nachází v kopci nad vápenkou a je přístupný po zpevněné cestě vinoucí se po úbočí svahu směrem na horu.

Číst dál...

Rybník-BiocentrumStřední díly

Koncepce stavby je podřízena snaze o maximální začlenění do krajiny, tj. maximální potlačení viditelnosti technických prvků s ohledem na jejich spolehlivou funkci. Celý prvek tvoří kontaktní biocentrum mezi lokálním a regionálním biokoridorem. Celá stavba biocentra má na tři hlavní prvky.

Číst dál...

Naučná stezka Rychlebskými horami

 

Občanské sdružení "NA JEDNÉ LODI" nabízí:

Šest zastavení na okruhu dlouhém asi 6 km. Každá zastávka nabízí informaci o místě kde se nachází.Jsou provedeny na dřevěných informačních tabulích.
Okruh je vhodný pro rodiny s dětmi a nabízí krásné pohledy na rychlebskou krajinu. Šest zastavení se nachází:

Číst dál...

Hřbitovní kostel sv. Kříže

 

Umístění: Havlíčkova ul., parc. č. 1st., k. ú. Javorník – Ves

Slohové, autorské a časové určení:
V jádru raně gotická architektura z počátku 2. poloviny 13. století s pozdějšími úpravami.

Číst dál...

Zámek Jánský Vrch

Historie zámku Jánský Vrch, jediného zpřístupněného památkového objektu jesenického okresu, se započala snad již v 2. polovině 13.století. 

Hrad Javorník je poprvé zmiňován roku 1307, jako majetek svidnických knížat. Svidničtí hrad odstoupili roku 1348 vratislavskému biskupovi Přeclavovi z Pogarel. Od těch dob byl hrad i okolí, až na několik menších přestávek, součástí rozsáhlého území, které náleželo biskupství ve Vratislavi (polsky - Wroclaw, německy - Breslau)

Číst dál...

Travná


Travná leží uprostřed Rychlebských hor při horním toku Javornického potoka, při silnici, která vede z Javorníka na jihozápad ke státním hranicím s Polskem, dříve s Německem. Svažitý katastr s rozlohou 653 hektarů má značné výškové rozdíly.

Číst dál...

Kaple sv. Antonína Paduánského

Pokud se na svých procházkách vydáte po červeně značené turistické trase na zříceninu hradu Rychleby, asi 1 km za zámeckým parkem narazíte u okraje lesa na opravenou kapli sv. Antonína Paduánského, místo jinak zvané U Antoníčka nebo jenom Antoníček.

Číst dál...

Čertova kazatelna

Skalní vyhlídka 453 m. n.n.m.

 Bizardní rulové skály nad hluboce zaříznutým údolím Račího potoka s nádhernou, až jedinečnou vyhlídkou na Račí údolí, které se táhne v délce asi 7 km dole pod vyhlídkou. V jeho dolní části byla roku 1998 vyhlášena přírodní rezervace, jejímž posláním je ochrana lesních porostů pralesovitého charakteru. Chráněná
plocha zahrnuje území na obou stranách Račího potoka včetně lokalit Čertovy kazatelny a Pustý zámek.
  Video Čertova kazatelna

Ve vzdálenosti 1 km se nalézá zřícenina hradu Rychleby a na konci Račího údolí na rozcestí modré a žluté turistické značky památný buk (stáří přes 300 let).

 

mapyczZPĚT

Hoštice

(Fota) (Video)

Horní Hoštice 
se připomínají poprvé roku 1296, kdy zde bylo 9 lánů a zákupní fojtství. Nejpozději v 16. století se ves jako biskupské léno dostala do majetku města Pačkova (něm. Patschkau, pol. Paczków, nyní v Polsku), v jehož vlastnictví Horní Hoštice zůstaly až do konce patrimoniální spravy roku 1850 a zdejší velkostatek až do II. světové války.

Číst dál...

Borůvková hora

Odkaz na podrobnější stránky o Borůvkové hoře zde.
Historie lázeňské rozhledny na Borůvkové hoře (898 m) se začala psát v 70. letech 19. století. Byla to nevelká dřevěná stavba, postavená správou lázní Landek (Landeck) těsně při hranicích tehdejšího Pruska s Rakousko-Uherskem. Rozhledna umožňovala návštěvníkům lázní nejen výhled do Kladska a na Králický Sněžník, ale i na druhou stranu do Slezska a na Moravu. Lázeňská rozhledna však brzy zchátrala a novou vyhlídkovou věž na jejím místě postavila v roce 1890 již turistická organizace.

Číst dál...

Zálesí


Katastr Zálesí zaujímá 2050 ha a hraničí na východě s Javorníkem, na severu s Travnou, na jihu s Novými Vilémovicemi a na západě s polským územím Pozemkové knihy začínají r. 1562.

Číst dál...

Vyberte jazyk

csendepl