Telefonní čísla

Česká pošta Javorník            954 279 070

Česká spořitelna a.s.             584 440 221

Kulturní dům Javorník          584 440 276

Mateřská škola ul.Míru         584 440 347

Mateřská škola ul.Polská      584 440 017

Městský úřad  Javorník         584 440 144,  fax 584 440 190

Nemocnice Jeseník               584 458 411

Plavecký bazén Javorník      584 440 622

Policie ČR, obvodní oddělení Javorník   584 440 228

Úřad práce detaš. prac. Javorník             950 121 551,  950 121 552

Úřad práce, odbor státní soc. podpory    584 440 307

Základní škola Javorník                          583 034 002, ZŠ Družina - 583 034 008

Zámek Jánský Vrch                                 584 440 286

 

Zdravotní středisko Javorník:

MUDr. Albrecht                               773 037 949

MUDr. Blahníková                           584 452 216

MUDr. Panajotis Joanidis                 584 440 289  Mob. 732 323 241

MUDr.Sommerová                           584 440 219

MUDr.Tálská                                    584 440 219,  721 300 034

MUDr.Šabata                                    584 440 287

prim. MUDr. Danielová                    584 440 379

Hasiči    150 //  Záchranná služba 155 //  Policie 158  //