Ceník  služeb a poplatků Městské knihovny Rudolfa Zubera Javorník


Příloha č. 1. Knihovního řádu platného od 1.10.2022
1. Registrace uživatelů

Právnické osoby 200,- Kč
Dospělí:
1. průkazka
2. průkazka-druhý  z manželů

120,- Kč

  60,- Kč
Děti, mládež, do 15 let:
1 průkazka
2 průkazka druhý a další ze sourozenců
PŘEDŠKOLÁCI   ZDARMA

 60,- Kč

 30
,- Kč
Senioři, studenti:
1. průkazka
2. průkazka

 70,- Kč

 
35,- Kč
Jednorázová registrace  40,- Kč
Pro jednorázové užití knihovny *  30,- Kč

 *) – jednorázovým užitím služeb knihovny se rozumí prezenční výpůjčka naučné literatury nebo beletrie, časopisů a novin, internet – bezplatně (max..60 min.), ostatní služby dle ceníku.

2. Vystavení uživatelského průkazu při ztrátě 5,- Kč
3. Poplatek za oznámenou rezervaci 10,- Kč
4. Meziknihovní služby - paušální poplatek za 1 výpůjčku (náklady na poštovné)
80,- Kč
   + úhrada poštovného zasílající knihovně (v případě, že fakturuje)  
      oznámení o MS poštou 10,- Kč
5. Reprografické služby - dle účtu knihovny, která poskytla kopie  
6. Reprografické služby
               Kopie A4, jednostranná čb                                                                                                                     
               Kopie A4   oboustranná čb                                                                                                                        
      

3,-Kč
4,-Kč
7. Využití internetu a přístup k databázím dostupným v internetu zdarma
8. Využití elrktronických informačních zdrojů na síti včetně CD-ROM  
            Registrovaní uživatelé zdarma
            Neregistrovaní uživatelé                                                                     (30 min/15,-) 30,-/hod.
9. Sankční poplatky  
            1. upomínka z prodlení  10,- Kč
            2. upomínka (2 týdny po uplynutí výpujční lhůty)
 30,- Kč
            3. upomínka (2 týdny po druhé upomínce)  60,- Kč
            4. upomínka (4 týdny po třetí upomínce) 100,- Kč
            5. upomínka (předsoudní upomínka)
 250,- Kč
   

Při zaslání upomínky poštou účtuje knihovna k poplatku z prodlení poštovné dle aktuálního tarifu.
Po bezvýsledných upomínkách budou výpůjčky vymáhány soudní cestou.

10. Ztráta nebo poškození dokumentu  
   a) Finanční náhrada  
       knihy - cena+manipulační polatek 50,- Kč
       periodika a ostatní dokumenty, cena+manipulační polatek 20,- Kč
   b) Náhrada formou kopie - cena za reprografické práce a vazbu knihy dle rozsahu publikace  
   c) Poškození technického zpracování dokumentu odstranitelné vlastními silami 50,- Kč
   d) Poškození čárového kódu 20,- Kč
11. Zálohy, kauce a placení předem 1000,-Kč
12. Balení učebnic, sešitů a knih                     Cena za 1 kus: obalení A5 - 8,- Kč, A4- 10,- Kč, ATYP - 12,- Kč  

Příloha č.3

1.   Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se odpočítává od celkového účtu.

2.  Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.

3.  Kauce při vystavení čtenářského průkazu pro osoby bez trvalého pobytu na území Javorníku a jeho přilehlých částí (Bílý Potok, Travná a Zálesí)  je stanovena dle individuální dohody mezi čtenářem a knihovníkem v závislosti na počtu půjčovaných knih od 500,- do 1000,- Kč.  Kauce může být snížena o případnou pohledávku knihovny (poplatky z prodlení, upomínací výlohy, náhrady ztrát a škod). Kauce propadá ve prospěch knihovny dnem, kdy uplyne doba jednoho roku od konce platnosti jeho čtenářského průkazu a zároveň 6 měsíců od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.

Nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny.

4.  Při přijímání objednávek reprografických a jiných kopírovacích prací může knihovna žádat zaplacení celé částky za zhotovení kopií před zahájením práce.

Věra Hradilová, vedoucí Městské knihovny Rudolfa Zubera Javorník